Biorezonans jako technologia w służbie zdrowiu.

„Gdybyś chciał zrozumieć Wszechświat, pomyśl o energii, częstotliwości i wibracji.”

„Gdybyś chciał zrozumieć Wszechświat, pomyśl o energii, częstotliwości i wibracji.” ~Nikola Tesla


Biorezonans jako technologia chociaż wciąż się rozwija i coraz więcej o niej słychać wciąż jest mocno niedocenionym narzędziem pracy z ciałem człowieka. Nowe odkrycia z dziedziny fizyki kwantowej pozwalają na szersze zrozumienie naszej rzeczywistości. Odkrycia te mówią wprost, że wszystko co nas otacza i my sami składamy się z energii, jesteśmy energią w swojej esencji. Jesteśmy zbiorem różnych energii które cały czas się zmieniają i które się przenikają. Energie te są w stałej nieprzerwanej komunikacji ze sobą. Badania nad fotonami pokazują, że istnieje pewnego rodzaju inteligencja na poziomie najmniejszych cząstek elementarnych, inteligencja ta zaskakuje i wprowadza w konsternację największe umysły na tej planecie. Badania Thomasa Yunga z fotonami i eksperyment obserwujący zachowanie fotonów po przejściu przez dwie szczeliny pokazują, że składamy się z czegoś, czego nie do końca jeszcze rozumiemy. Podobnie jest z najnowszymi badaniami kanadyjskich naukowców nad pojedynczym fotonem, który jednocześnie przechodzi poprzez trzy szczeliny. Foton zachowuje się tak jakby był w trzech miejscach jednocześnie, tyczy się to jednak wszystkich cząstek elementarnych. Można powiedzieć, że składamy się z czegoś czego cechą jest przebywanie w wielu miejscach jednocześnie. Jednoczesność jest jednym z praw które obowiązują w świecie fizyki kwantowej, które przysparza naukowcom najwięcej problemów. Jak to więc jest, że naszymi oczami nie postrzegamy abyśmy przebywali w kilku miejscach na raz, mimo, że to z czego się składamy tak się dokładnie zachowuje? Odpowiedzią jest świadomość. Można powiedzieć również, że wszystko jest świadomością i na tym zakończyć, ponieważ w tym stwierdzeniu zawiera się cała prawda na temat budowy wszechświata.

"Materia składa się z nie-materii"
Max Planck - fizyk, noblista
Pionierem badań nad biorezonansem był amerykański geniusz i wynalazca Royal Raymond Rife był on wynalazcą zaawansowanych mikroskopów oraz współtwórcą technologii filmu poklatkowego. Na pewnym etapie swojej kariery Rife skonstruował mikroskop pozwalający na obserwację w czasie rzeczywistym bakterii i wirusów i dzięki temu po raz pierwszy w historii zaobserwowane zostały zachowania patogenów.Cała materia jest tak naprawdę zagęszczoną formą energii, energia ta drga-wibruje nieustannie. Rife odkrył, że są pewnego rodzaju częstotliwości, które nie służą patogenom, a nawet je uśmiercają. Był to przełom w jego badaniach, w wyniku wieloletniej pracy skatalogował on tysiące patogenów wraz z częstotliwościami, które je są dla nich zabójcze. Dziś mówi się o tym, że oscylacyjne rezonansowe pola elektryczne mają potencjał do tego, aby zabijać wszelkie patogeny, zarówno wirusy, bakterie, grzyby jak i pasożyty oraz komórki nowotworowe. Naukowcy i firmy na całym świecie próbują odtworzyć i unowocześnić technologię stworzoną przez Rife'a. W przeszłości powstawały technologie oparte o rezonans impulsu elektrycznego o niskim napięciu, technologia ta ma jednak swoje ograniczenia, że względu na to, że impuls taki nie jest w stanie spenetrować całego ciała człowieka. Przeważnie, dokładność i jakość wysyłanego sygnału nie zapewniają wysokiej skuteczności. Tradycyjne urządzenia typu zapper, są skuteczne tylko w pewnym zakresie. Obecne urządzenia biorezonansu działają na zasadzie drgania pola elektromagnetycznego, drgania plazmy. Urządzenie do biorezonansu SCIO jest jednym z najbardziej zaawansowanych urządzeń tego typu na świecie. Twórca dr Nelson na przestrzeni lat współpracował z naukowcami z różnych dziedzin, zaowocowało to stworzeniem urządzenia i systemu, w którym zgromadzona została wiedza medyczna ludzkości.


System SCIO ma zaprogramowane – wprowadzone w system tysiące różnych wibracji, które przekładają się na konkretne informacje na temat stanu zdrowia człowieka. Wprowadzono częstotliwości wzorcowe patogenów, witamin, hormonów, minerałów, chorób, emocji, myśli. Badanie urządzeniem do biorezonansu SCIO daje całościowy – holistyczny pogląd na stan zdrowia pacjenta. Urządzenie posiada szeroko rozbudowany panel terapii, które same w sobie są kodami – informacjami wzorcowymi, które docierają do komórek i podają komórkom nowe instrukcje działania. Nasze chore ciało fizyczne jest jedynie odzwierciedleniem tego co dzieje się z naszymi emocjami. Długotrwały stres powoduje, że nasze ciało, nasze narządy, komórki, atomy drgają w całkowicie nieharmonijny sposób, pojawiają się blokady energetyczne, odpady przemiany materii nie są odprowadzane i powstaje choroba. Urządzenie do biorezonansu SCIO przywraca homeostazę komórkom i ciału poprzez przekazanie ciału instrukcji odnośnie właściwego funkcjonowania, narządów, komórek ciała. Wrocław był jednym z pierwszych miejsc w Polsce, które kilkanaście lat temu wprowadziło urządzenia biorezonansu do użytku, jest on też miastem w którym mieści się siedziba dystrybutora na Polskę urządzeń SCIO.Technologia biorezonansu ma potencjał do tego, aby być główną metodą diagnostyczną i terapeutyczną w wielu dziedzinach medycyny. Posiada ona kilka niezaprzeczalnych zalet względem tradycyjnie stosowanych metod badawczych, terapeutycznych:    
• szybkość działania, w ciągu kilku minut badanych jest ok 10 tys różnych parametrów ciała    
• nie inwazyjność metody – w trakcie testu, oraz terapii pacjent nie odczuwa żadnego dyskomfortu, terapie mają efekt odprężający i harmonizujący    
• precyzja badania i działania    
• bezpieczeństwo stosowania technologii    
• możliwość zbadania procesów i parametrów ciała, których nie daje się zbadać w żadne inny sposób np. obecność candidy w poszczególnych narządach